fbpx

De Fire Søjler

Motivation & Udfoldelse

Formål

Alle mennesker møder udfordring med meningen i livet eller hverdagen. Vi kigger her ind i hvad som er i spil for netop dig, hvor lysten og passion gemmer sig og hvordan den opnås.

Balance

Mange oplever stress og ubalancer i arbejdslivet eller familien. Her skaber vi ressourcefulde tilstande og finder nye strategier til, at minimere stress og uro. Vi sikrer en bedre balance mellem udfordringer og ressourcer.

Drømme

At realisere drømme er at leve. Det er meningsfyldt, at vokse som menneske og opnå de mål du sætter, de drømme du har. Her har vi fokus på success, udfolde dit potentiale og udleve de drømme du har til livet.

Agilitet

Virksomheder verden over har taget agil coaching til sig for, at nå de mål og visioner de har sat sig. Livet ændrer sig fra dag til dag og kan ikke forudsiges, men vi kan tilpasse os og gøre den personlige udvikling tilpasset.

Sessioner & Temaer

Kort om nogle af de forskellige emner
Visioner & Retning

Hvad er dine drømme? Livsmål? Mange ved det ikke eller hvert fald uklare på det. En typisk start session kan være, at du får mere afklaring om hvad dine livsmål er. At du får en tydeligere målsætning, sådan at du kan begynde at gå efter de drømme.

Vaner & Forhindringer

Selvom vi kender vores livsmål er det ofte ikke så let at realisere dem. Det skyldes ofte de vaner vi har, forhindringer i form af begrænsende mønstre, ubevidste dele eller andet som spænder ben for os, sådan at det ikke lykkes.  

Momentum & Flow

Momentum mod dine livsmål kommer gennem arbejdet med bevidstgørelse, mønster afbrydelse, forandring og integrationen til hverdagen. Du begynder så, at mestre det gennem de principper der matcher dig. 

Tænd Dine Livsmål

Eksempel på personligt livsmålsforløb
Intro møde
Gratis Intro Session
Du starter ved at booke en uforpligtende intro session. Her kan du mærke, om det er den rigtige kemi, omgivelser og få svar på dine spørgsmål.
Intro møde
Planlægningsmøde
Opstartsmøde
Livsmålsforløbet er et individuelt forløb. På planlægningsmødet fastsætter vi forløbet, tider for sessionerne sådan at det matcher dig. Nedenfor vises et eksempel på et 12-ugers forløb.
Planlægningsmøde
Uge 1-4
Visioner & Mål
Første uge omhandler visioner og drømme. Her finder vi frem til hvad dine drømme og visioner er samt tydeliggør disse og skaber postive fremtidsoplevelser af dem. Ugen efter bruger vi på, at få en bedre indsigt i din personlighed og værdier til brug i det senere arbejde. De sidste to uger af første måned omhandler målsætning, hvor visionerne gøres håndgribelige og opnålige.
Uge 1-4
Uge 5-8
Vaner & Forhindringer
Første uge af anden måned bruger vi på, at arbejde med dine nuværende vaner og ubevidste mønstre. Ugen efter ser vi på begrænsende overbevisninger, mønstre og de mest relevante forhindringer i forhold til, at opnå de mål vi har opsat. Herefter fokuserer vi på dine ressourcer og opnåelse af mere flow imod dine mål. Sidste uge omhandler den forandring som er undervejs og finde de ståsteder som der er.
Uge 5-8
Uge 9-12
Værktøjer & Integration
Afhængigt af hvilke udfordringer og problematikker vi er blevet bekendt med de foregående uger, vil vi her fokusere på arbejdet med relevante værktøjer og integration til hverdagen. Det vil foregå skiftevis mellem bevidstgørelse, værktøjer og integration til vaner.
Uge 9-12
Anderkendelse
Oplev Resultaterne
Det er vigtigt fejre de positive forandringer. At tillade sig at anderkende det arbejde der er sket, fra bevidstgørelse til integration i hverdagen og opleve sig selv med nye øjne. Det giver nyt ståsted hvorfra nye perspektiver og muligheder opstår.
Anderkendelse
Afslutning
Opfølgningsmøde
En opfølgende session hvor vi tager en status på hvordan det går og snakker om det som er aktuelt. Hvornår den skal ligge aftaler vi ud fra det som passer dig.
Afslutning